De zorgvrager staat centraal

Wij willen de zorg verlenen die bij de zorgvrager past. Meegaan in de beleving en de behoefte van de zorgvrager en de mantelzorger.
Een luisterend oor zijn, samen overleggen welke zorg en ondersteuning nodig is.
Waar heeft de zorgvrager behoefte aan. Het is ons streven dat de zorgvrager zich prettig bij ons voelt.